edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Mooses päättää tehtävänsä 27--34

Määräys Jumalan lain muistiin merkitsemisestä

1 Mooses ja Israelin vanhimmat sanoivat kansalle: "Noudattakaa tarkoin tätä käskyä, jonka nyt saatte. 2 Heti kun olette päässeet Jordanin yli siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa, teidän tulee pystyttää suuria kiviä, sivellä ne kalkilla 3 ja kirjoittaa niihin tämän lain kaikki käskyt. Silloin saatte asettua, niin kuin Herra, teidän isienne Jumala, on teille luvannut, siihen maahan, jonka hän antaa teille, maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. 4 Kun olette kulkeneet Jordanin yli, teidän tulee pystyttää Ebalinvuorelle kivet, joista olen teille juuri puhunut, ja sivellä ne kalkilla. 5 Rakentakaa sinne kivistä alttari Herralle, Jumalallenne. Älkää koskeko kiviin millään rautaisella työkalulla, 6 vaan rakentakaa Herran, Jumalanne, alttari kokonaisista luonnonkivistä ja uhratkaa sen päällä polttouhreja Herralle. 7 Uhratkaa myös yhteysuhreja, syökää ja iloitkaa Herran, Jumalanne edessä. 8 Kirjoittakaa kiviin selvästi tämän lain kaikki käskyt."

Lainrikkojat kirotaan

9 Mooses ja leeviläispapit sanoivat Israelin kansalle: "Olkaa hiljaa, israelilaiset, ja kuunnelkaa! Tänä päivänä teistä on tullut Herran, teidän Jumalanne, kansa. 10 Totelkaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan."

11 Tämän jälkeen Mooses sanoi kansalle:

12 "Kun olette ylittäneet Jordanin, seuraavat heimot asettukoot Garisiminvuorelle siunaamaan kansaa: Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Joosef ja Benjamin. 13 Seuraavat heimot asettukoot Ebalinvuorelle julistamaan kirousta: Ruuben, Gad, Asser, Sebulon, Dan ja Naftali. 14 Leeviläisten on kuulutettava Israelin kansalle kovalla äänellä:

15 [i] "'Kirottu on jokainen, joka veistämällä tai valamalla valmistaa jumalankuvan tai teettää itselleen sellaisen kuvan ja palvoo sitä salassa, sillä se on Herralle iljetys.' Ja koko kansa vastatkoon: 'Aamen.'*

16 "'Kirottu on jokainen, joka ei kunnioita isäänsä ja äitiänsä.' Ja koko kansa sanokoon: 'Aamen.'

17 "'Kirottu on jokainen, joka siirtää rajamerkkejä.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

18 "'Kirottu on jokainen, joka johtaa sokean harhaan.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

19 "'Kirottu on jokainen, joka riistää muukalaiselta, orvolta tai leskeltä hänen oikeutensa.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

20 "'Kirottu on jokainen, joka makaa isänsä vaimon kanssa, sillä hän häpäisee isänsä.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

21 "'Kirottu on jokainen, joka sekaantuu eläimeen.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

22 "'Kirottu on jokainen, joka makaa sisarensa tai sisarpuolensa kanssa.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

23 "'Kirottu on jokainen, joka makaa anoppinsa kanssa.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

24 "'Kirottu on jokainen, joka murhaa toisen ihmisen, vaikka teko ei tulisikaan ilmi.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

25 "'Kirottu on jokainen, joka maksusta surmaa syyttömän ihmisen.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'

26 "'Kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä eikä elä niiden mukaisesti.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.'


seuraava luku
27:5
2. Moos. 20:25; Joos. 8:31
27:9
5. Moos. 26:17, 29:12
27:12
5. Moos. 11:29
27:13
5. Moos. 11:29
27:15
2. Moos. 20:4
27:16
2. Moos. 21:17
27:17
5. Moos. 19:14; Sananl. 22:28, 23:10
27:18
3. Moos. 19:14
27:19
Jer. 7:6, 22:3
27:20
3. Moos. 18:8, 20:11; 5. Moos. 30:1; Hes. 22:10
27:21
3. Moos. 18:23
27:22
3. Moos. 18:9, 20:17; 2. Sam. 13:12
27:23
3. Moos. 18:17
27:24
5. Moos. 19:11-13
27:25
2. Moos. 23:7,8
27:26
Dan. 9:11; Gal. 3:10

27:15-
-26 amen 'varma', 'luotettava' on sana, jota käytetään varmennussanana, kun yhdytään toisen lausumaan rukoukseen, ylistykseen tai kiroukseen.