edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Avioliittolakeja

1 "Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. 2 Jos nainen hänen luotaan lähdettyään menee toisen miehen vaimoksi 3 ja tämäkin mies alkaa vieroa häntä, kirjoittaa erokirjan ja lähettää hänet luotaan tai jos tämä mies kuolee, 4 edellinen aviomies, joka lähetti naisen pois, ei saa ottaa häntä uudelleen vaimokseen; nainen on tullut hänelle saastaiseksi, ja sellainen liitto on Herran silmissä iljetys. Älkää tahratko sellaisella synnillä maata, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa omaksenne.

5 "Jos mies on vastikään mennyt naimisiin, hänen ei tarvitse lähteä sotaan eikä häntä saa kutsua muuhunkaan palvelukseen. Hän saa vuoden ajan olla vapaa ja pysyä kotona vaimonsa ilona.

Inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta tähdentäviä lakeja

6 "Kukaan ei saa ottaa lainan pantiksi jauhinkiviä, ei edes päällimmäistä kiveä, sillä niiden varassa on toisen ihmisen henki.

7 "Jos käy ilmi, että joku on ryöstänyt itselleen toisen israelilaisen ja tarjonnut häntä ostettavaksi tai myynyt hänet orjaksi, tekoon syyllistyneen on kuoltava. Hävittäkää paha keskuudestanne.

8 "Jos keskuudessanne on syytä epäillä spitaalia, noudattakaa tarkoin kaikkia niitä neuvoja, joita saatte leeviläispapeilta, ja totelkaa niitä ohjeita, jotka minä olen heille antanut. 9 Muistakaa, mitä Herra, teidän Jumalanne, teki Mirjamille, kun olitte matkalla pois Egyptistä.

10 "Jos lainaat toiselle panttia vastaan jotakin, älä mene hänen kotiinsa panttia hakemaan. 11 Jää ulkopuolelle odottamaan, että se, jolle lainaat, voi itse käydä hakemassa pantin. 12 Jos hän on varaton, et saa pitää hänen panttaamaansa viittaa hallussasi yli yön, 13 vaan sinun on palautettava viitta auringonlaskun aikaan, että hän voi kääriytyä siihen yöksi. Silloin hän siunaa sinua, ja Herra, sinun Jumalasi, katsoo sinut vanhurskaaksi.

14 "Älä tee vääryyttä köyhälle päivätyöläiselle, olipa hän maanmiehesi tai maassasi asuva muukalainen. 15 Maksa hänelle työpäivän palkka ennen auringonlaskua, sillä hän on köyhä ja odottaa palkkaansa. Jos et maksa, hän huutaa avukseen Herraa ja sinä joudut syynalaiseksi.

16 "Isää ei saa tuomita kuolemaan poikansa eikä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan.

17 "Ette saa viedä muukalaiselta ettekä orvolta hänen oikeuksiaan. Älkää ottako leskeltä vaatetta lainan pantiksi. 18 Muistakaa, että itse olitte orjina Egyptissä ja että Herra, teidän Jumalanne, lunasti teidät sieltä vapaiksi. Sen tähden teidän on noudatettava näitä käskyjä.

19 "Jos viljasatoa korjatessanne unohdatte pellolle lyhteen, älkää palatko sitä hakemaan, vaan antakaa sen jäädä sinne muukalaista, orpoa ja leskeä varten. Kun näin teette, Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä kaikissa toimissanne.

20 "Kun olette ravistaneet oliivit puistanne, älkää palatko keräämään jäljelle jääneitä oliiveja; ne kuuluvat muukalaiselle, orvolle ja leskelle. 21 Kun olette korjanneet viinitarhanne sadon, älkää suorittako jälkikorjuuta, vaan antakaa muukalaisen, orvon ja lesken korjata loput. 22 Muistakaa, että itse olitte orjina Egyptissä. Sen tähden teidän on noudatettava näitä käskyjä.


seuraava luku
24:1
Matt. 5:31
24:5
5. Moos. 20:7
24:7
2. Moos. 21:16; 1. Tim. 1:10 | 5. Moos. 13:6
24:8
3. Moos. 13:2,49, 14:2,35
24:9
4. Moos. 12:10
24:13
2. Moos. 22:25,26
24:14
3. Moos. 19:13
24:15
3. Moos. 19:13
24:16
2. Kun 14:6; 2. Aik. 25:4; Hes. 18:20
24:17
2. Moos. 22:21
24:18
5. Moos. 5:15
24:19
3. Moos. 19:9,10, 23:22
24:20
3. Moos. 19:9,10, 23:22
24:21
3. Moos. 19:9,10, 23:22
24:22
5. Moos. 5:15