edellinen luku, Viides Mooseksen kirja


Kielletyt surumerkit

1 "Te olette Herran, Jumalanne, lapsia. Kun surette vainajaa, älkää viillelkö itseänne älkääkä ajelko päätänne otsalta paljaaksi, 2 sillä te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Maailman kaikkien kansojen joukosta Herra valitsi teidät omaksi kansakseen.

Puhtaat ja saastaiset eläimet

3 "Älkää syökö mitään, mikä on Herralle iljetys. 4 Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: nauta, lammas ja vuohi, 5 peura, gaselli, metsäkauris, villivuohi, vuorikauris ja antiloopit 6 sekä ne nelijalkaiset, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. 7 Mutta eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, ette saa syödä. Näitä ovat kameli, jänis ja tamaani, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. 8 Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin.

9 "Saatte syödä kaikkia vesieläimiä, joilla on evät ja suomut, 10 mutta ette sellaisia, joilla ei ole eviä eikä suomuja; ne ovat saastaisia.

11 "Saatte syödä kaikkia puhtaita lintuja. 12 Mutta lintuja, jotka ovat saastaisia, ette saa syödä. Niitä ovat kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka, 13 isohaarahaukka ja kaikki muut haarahaukat, 14 kaikki korpit, 15 strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, 16 varpuspöllö, huuhkaja ja tornipöllö, 17 pelikaani, kalasääski ja merimetso, 18 kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko. 19 Kaikki siivekkäät pikkueläimet ovat saastaisia; niitä ei ole lupa syödä. 20 Mutta kaikkia puhtaita siivekkäitä saatte syödä.

21 "Älkää syökö mitään itsestään kuollutta. Antakaa se keskuudessanne asuvalle muukalaiselle syötäväksi tai myykää vierasmaalaiselle. Te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa.

"Älkää keittäkö karitsaa emänsä maidossa.

Laki kymmenyksistä

22 "Luovuttakaa vuosittain kymmenykset kylvönne tuottamasta sadosta, kaikesta siitä, mikä kasvaa pelloillanne. 23 Teidän tulee syödä viljanne, viininne ja öljynne kymmenykset sekä nautojenne, lampaittenne ja vuohienne esikoiset Herran, Jumalanne, edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. Näin te opitte olemaan koko elinaikanne kuuliaisia Herralle, Jumalallenne. 24 Mutta jos matka on pitkä -- Herra näet siunaa teitä tekemällä alueenne laajaksi -- ettekä siksi kykene viemään kymmenyksiänne siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, 25 muuttakaa ne rahaksi, ottakaa rahat mukaanne ja menkää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. 26 Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai olutta tai muuta mieleistänne, ja syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran, Jumalanne edessä. 27 Mutta keskuudessanne asuvaa leeviläistä älkää jättäkö osattomaksi, sillä hänellä ei ole omaa perintömaata.

28 "Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, 29 niin että leeviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne.


seuraava luku
14:1
3. Moos. 19:27,28, 21:5
14:2
2. Moos. 19:5
14:3
3. Moos. 11:46,47; Hes. 4:14; Ap. t. 10:14
14:21
2. Moos. 23:19, 34:26
14:22
1. Moos. 14:20
14:23
5. Moos. 12:17,18
14:27
5. Moos. 12:19
14:29
4. Moos. 18:24 | 5. Moos. 26:12,13