edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Syntiuhrilaki

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 "Sano israelilaisille näin: Sitä, joka vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekee kielletyn teon, koskevat nämä määräykset:

3 "Jos virkaansa voideltu pappi tekee rikkomuksen ja näin saattaa koko kansan syynalaiseksi, hän tuokoon rikkomuksensa takia Herralle syntiuhriksi virheettömän nuoren sonnin. 4 Hän tuokoon sonnin pyhäkköteltan ovelle Herran eteen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen sitten Herran edessä. 5 Virkaansa voideltu pappi ottakoon sonnin verta ja vieköön pyhäkkötelttaan. 6 Hän kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon Herran edessä verta seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. 7 Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, jolla tuoksuvia suitsukkeita poltetaan pyhäkköteltassa Herran edessä. Lopun veren pappi kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. 8 Syntiuhrisonnista hän erottakoon sitten kaiken rasvan, sekä sisälmyksiä peittävän rasvan että sisälmysrasvan, 9 samoin munuaiset sekä rasvan, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, ja irrottakoon munuaisten vierestä maksan takalohkon, 10 kaikki samalla tavoin kuin ne erotetaan yhteysuhriksi teurastetusta sonnista. Nämä osat pappi polttakoon polttouhrialttarilla. 11 Mutta sonnin muut osat, nahka, kaikki lihat, pää, koivet, sisälmykset ja mahan sisältö, 12 vietäköön leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon uhrirasvan tuhkat kaadetaan, ja poltettakoon siellä puiden päällä roviolla.

13 "Jos kansa, Israelin seurakunta, vahingossa rikkoo Herran käskyn tekemällä jonkin kielletyn teon ja koko kansa näin tietämättään joutuu syynalaiseksi, 14 kansa antakoon, kun huomaa rikkoneensa, syntiuhriksi nuoren sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan eteen. 15 Kansan vanhimmat pankoot kätensä uhrieläimen pään päälle, ja se teurastettakoon Herran edessä. 16 Virkaansa voideltu pappi vieköön sonnin verta pyhäkkötelttaan, 17 kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon sitä Herran edessä seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. 18 Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, joka on Herran edessä pyhäkköteltassa. Lopun veren hän kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. 19 Hän erottakoon sonnista kaiken rasvan, polttakoon rasvan alttarilla 20 ja menetelköön sitten samoin kuin syntiuhrisonnia uhrattaessa. Kun pappi on toimittanut nämä sovitusmenot, kansa saa rikkomuksensa anteeksi. 21 Sonnin muut osat on vietävä leirin ulkopuolelle ja poltettava niin kuin edellä on säädetty. Tämä on kansan puolesta annettava syntiuhri.

22 "Jos kansan johtomies tietämättään rikkoo jotakin Herran, Jumalansa, käskyä vastaan ja tekee kielletyn teon joutuen näin syynalaiseksi, 23 hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohipukin uhrilahjaksi. 24 Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen Herran edessä siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan. Näin se on kelvollinen syntiuhriksi. 25 Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren polttouhrialttarin juurelle. 26 Kaiken rasvan hän polttakoon alttarilla samalla tavoin kuin yhteysuhrina uhratun eläimen rasvan. Kun pappi näin on toimittanut sovitusmenot, kansan johtomies saa rikkomuksensa anteeksi.

27 "Jos joku kansan joukosta vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekemällä kielletyn teon joutuu syynalaiseksi, 28 hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohen, kutun, uhrilahjaksi. 29 Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla. 30 Pappi ottakoon sormellaan eläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle. 31 Hän irrottakoon eläimestä kaiken rasvan, samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhriksi teurastetusta eläimestä, ja polttakoon rasvan alttarilla tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.

32 "Jos joku tuo karitsan syntiuhriksi, hän tuokoon virheettömän naaraan, 33 pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen syntiuhriksi polttouhrieläinten teurastuspaikalla. 34 Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle. 35 Hän irrottakoon karitsasta kaiken rasvan, samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhrilampaasta, ja polttakoon rasvan alttarilla yhdessä Herralle kuuluvien tuliuhrien kanssa. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.


seuraava luku
4:11
2. Moos. 29:14; Hepr. 13:11
4:12
2. Moos. 29:14; Hepr. 13:11
4:13
4. Moos. 15:22-26
4:14
4. Moos. 15:22-26
4:15
4. Moos. 15:22-26
4:16
4. Moos. 15:22-26
4:17
4. Moos. 15:22-26
4:18
4. Moos. 15:22-26
4:19
4. Moos. 15:22-26
4:20
4. Moos. 15:22-26
4:21
4. Moos. 15:22-26, 3. Moos. 4:12
4:27
4. Moos. 15:27-29
4:28
4. Moos. 15:27-29
4:29
4. Moos. 15:27-29
4:30
4. Moos. 15:27-29
4:31
4. Moos. 15:27-29
4:32
4. Moos. 15:27-29
4:33
4. Moos. 15:27-29
4:34
4. Moos. 15:27-29
4:35
4. Moos. 15:27-29