edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Yhteysuhrilaki

1 "Kun joku tuo yhteysuhriksi naudan, joko sonnin tai lehmän, hän tuokoon Herran eteen virheettömän eläimen, 2 pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan ovella. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 3 Yhteysuhriksi tuodusta teuraasta annettakoon Herralle kuuluvana tuliuhrina sisälmyksiä peittävä rasva, kaikki sisälmysrasva, 4 munuaiset sekä niiden ympärillä lantiolihaksissa oleva rasva ja lisäksi maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 5 Aaronin jälkeläiset polttakoot kaikki nämä palavien puiden päällä alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

6 "Jos joku tahtoo tuoda Herralle yhteysuhriksi lampaan tai vuohen, uroksen tai naaraan, hän tuokoon virheettömän eläimen. 7 Jos hän tuo uhrilahjaksi lampaan, hän tuokoon sen Herran eteen, 8 pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 9 Yhteysuhriksi tuodusta teuraasta hän antakoon tuliuhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahännän, joka irrotetaan häntäluun juuresta, ja lisäksi sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysrasvan, 10 munuaiset, niiden ympärillä lantiolihaksissa olevan rasvan sekä myös maksan takalohkon, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 11 Nämä kaikki pappi polttakoon alttarilla. Tämä on tuliuhri, Herralle kuuluva ruoka.

12 "Jos hän tahtoo antaa uhriksi vuohen, hän tuokoon sen Herran eteen, 13 pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 14 Hän tuokoon siitä uhrilahjaksi, Herran tuliuhriksi, sisälmyksiä peittävän rasvan, kaiken sisälmysrasvan, 15 munuaiset ja niiden ympärillä lantiolihaksissa olevan rasvan sekä myös maksan takalohkon, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 16 Pappi polttakoon nämä kaikki alttarilla tuoksuvana tuliuhrina; kaikki rasva kuuluu Herralle. 17 Missä asuttekin, teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: älkää syökö rasvaa älkääkä verta."


seuraava luku
3:1
3. Moos. 7:11-34
3:2
3. Moos. 7:11-34
3:3
3. Moos. 7:11-34, 2. Moos. 29:13,22
3:4
3. Moos. 7:11-34
3:5
3. Moos. 7:11-34, 2. Moos. 29:25
3:6
3. Moos. 7:11-34
3:7
3. Moos. 7:11-34
3:8
3. Moos. 7:11-34
3:9
3. Moos. 7:11-34
3:10
3. Moos. 7:11-34
3:11
3. Moos. 7:11-34
3:12
3. Moos. 7:11-34
3:13
3. Moos. 7:11-34
3:14
3. Moos. 7:11-34
3:15
3. Moos. 7:11-34
3:16
3. Moos. 7:11-34
3:17
3. Moos. 7:11-34, 3. Moos. 7:23-25 | 1. Moos. 9:4