Edellinen luku, Ps

PSALMIT 106

1. Halleluja! Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa
pysyy iankaikkisesti.
2. Kuka voi kertoa Herran voimalliset teot, julistaa kaiken hänen ylistyksensä?
3. Autuaat ne, jotka noudattavat oikeutta, jotka aina tekevät vanhurskauden!
4. Muista minua, Herra, armolla, jota kansallesi osoitat, etsi minua avullasi,
5. että minä näkisin sinun valittujesi onnen, iloitsisin sinun kansasi ilolla, kerskaisin sinun perintöosasi kanssa.
6. Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat.
7. Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla.
8. Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi.
9. Hän nuhteli Kaislamerta, ja se kuivui. Hän kuljetti heitä syvyyksissä niinkuin erämaassa.
10. Hän pelasti heidät vihamiehen kädestä ja lunasti heidät vihollisen vallasta.
11. Vedet peittivät heidän ahdistajansa, ei yhtäkään niistä jäänyt jäljelle.
12. Silloin he uskoivat hänen sanansa, veisasivat hänen ylistystään.
13. Mutta pian he unhottivat hänen tekonsa eivätkä odottaneet hänen neuvoansa.
14. Heissä syttyi himo erämaassa, ja he kiusasivat Jumalaa autiossa maassa.
15. Ja hän antoi heille, mitä he pyysivät, mutta lähetti heihin hivuttavan taudin.
16. Ja heissä syttyi leirissä kateus Moosesta vastaan ja Aaronia, Herran pyhää, vastaan.
17. Mutta maa aukeni ja nieli Daatanin ja peitti Abiramin joukkion.
18. Ja heidän joukkiossaan syttyi tuli, liekki poltti jumalattomat.
19. He tekivät vasikan Hoorebin juurella ja kumarsivat valettua kuvaa;
20. he vaihtoivat Kunniansa ruohoa syövän härän kuvaan.
21. He unhottivat Jumalan, pelastajansa, joka oli tehnyt Egyptissä suuria tekoja,
22. ihmeitä Haamin maassa, peljättäviä tekoja Kaislameren rannalla.
23. Silloin hän aikoi hävittää heidät, mutta Mooses, hänen valittunsa, seisoi suojana hänen edessään ja käänsi pois hänen vihansa tuhoa tuottamasta.
24. He pitivät halpana ihanan maan eivätkä uskoneet hänen sanaansa.
25. He napisivat teltoissansa eivätkä kuulleet Herran ääntä.
26. Silloin hän nosti kätensä heitä vastaan kaataakseen heidät erämaassa,
27. kaataakseen heidän jälkeläisensä pakanain seassa ja hajottaakseen heidät pakanamaihin.
28. He antautuivat palvelemaan Baal-Peoria ja söivät kuolleitten jumalien uhreja.
29. He vihoittivat hänet teoillansa, ja niin vitsaus alkoi riehua heidän keskuudessaan.
30. Mutta Piinehas astui esiin ja pani tuomion toimeen, ja vitsaus taukosi.
31. Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, polvesta polveen, iankaikkisesti.
32. He vihoittivat hänet Meriban vetten luona, ja Mooseksen kävi pahoin heidän tähtensä.
33. Sillä he niskoittelivat Jumalan Henkeä vastaan, ja hän puhui huulillaan ajattelemattomasti.
34. He eivät hävittäneet niitä kansoja, jotka Herra oli käskenyt heidän hävittää,
35. vaan pitivät yhteyttä pakanain kanssa ja oppivat heidän tekonsa.
36. He palvelivat heidän jumalankuviansa, ja niistä tuli heille paula.
37. Ja he uhrasivat poikiansa ja tyttäriänsä riivaajille.
38. He vuodattivat viatonta verta, poikiensa ja tyttäriensä verta, uhraten heidät Kanaanin epäjumalille, ja maa saastui veriveloista.
39. Näin he saastuttivat itsensä töillään ja olivat haureelliset teoissansa.
40. Ja Herran viha syttyi hänen kansaansa vastaan, ja hän kyllästyi perintöosaansa.
41. Ja hän jätti heidät pakanain käsiin, ja heidän vihamiehensä vallitsivat heitä.
42. Heidän vihollisensa ahdistivat heitä, ja heidän täytyi painua niiden käden alle.
43. Monet kerrat hän pelasti heidät, mutta he olivat uppiniskaiset omassa neuvossaan ja sortuivat pahain tekojensa tähden.
44. Mutta hän katsoi heihin heidän ahdistuksessaan, kun hän kuuli heidän valitushuutonsa.
45. Ja hän muisti heidän hyväkseen liittonsa ja armahti heitä suuressa laupeudessansa.
46. Ja hän salli heidän saada armon kaikilta, jotka olivat vieneet heidät vankeuteen.
47. Pelasta meidät, Herra, meidän Jumalamme, ja kokoa meidät pakanain seasta, että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi ja kerskauksemme olisi, että me sinua ylistämme.
48. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja kaikki kansa sanokoon: "Amen. Halleluja!"

Seuraava luku, Ps