edellinen luku, Sakarjan kirja


Toinen näky: sarvet ja sepät

1 Sitten sain nähdä neljä sarvea. 2 Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani: "Mitä nämä tarkoittavat?" Hän vastasi: "Nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa."

3 Sen jälkeen Herra antoi minun nähdä neljä seppää. 4 Minä kysyin: "Mitä he aikovat tehdä?" Hän vastasi: "Nuo sarvet ovat hajottaneet Juudan asukkaat ympäri maailmaa, niin ettei kukaan ole voinut enää nostaa päätään. Nuo sepät taas ovat tulleet pelottamaan viholliskansat pois ja murskaamaan niiden sarvet, joilla ne ovat puskeneet Juudan maata ja karkottaneet sen asukkaat kaikkialle maailmaan."

Kolmas näky: mies ja mittanuora

5 Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora. 6 Kysyin häneltä: "Mihin olet menossa?" Hän vastasi: "Menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja pitkä siitä tulee." 7 Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan 8 ja sanoi hänelle: "Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin:

-- Jerusalemin ympärille
ei enää rakenneta muureja,
niin paljon asukkaita ja karjaa
siellä on tulevina aikoina.
9 Minä olen tulimuuri sen ympärillä -- sanoo Herra -- ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani."

Pelastuksen lupauksia

10 -- Pois, pois!
Paetkaa pohjoisesta maasta,
sanoo Herra.
Minä olin hajottanut teidät
kaikkiin ilmansuuntiin,
sanoo Herra.
11 Pois, pois Babylonista! Lähtekää sieltä, Siionin asukkaat!

12 Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin:

-- Joka koskee minun kansaani,
se koskee minun silmäterääni.
13 Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi.

Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt.

14 -- Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra.

15 Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. 16 Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen.

17 -- Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä! Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan.


seuraava luku
2:8
Jes. 49:19,20
2:9
Ps. 46:6; Jes. 60:19
2:12
5. Moos. 32:10; Ps. 17:8
2:14
Jes. 12:6; Sef. 3:14; Sak. 9:9
2:15
Jes. 14:1
2:16
Sak. 1:17
2:17
Hab. 2:20; Sef. 1:7