edellinen luku, Psalmien kirja


Psalmi 87

Kuningas on syntynyt Siionissa

1
Korahilaisten psalmi, laulu.
Herra on perustanut oman kaupunkinsa pyhille
vuorille.
2 Hän rakastaa Siionia, sen portteja,
enemmän kuin mitään muuta Jaakobin kaupunkia.
3 Kunniakasta on kaikki,
mitä sinusta kerrotaan, Jumalan kaupunki! (sela)
4 [i] Kuulkaa, Egypti* ja Babylon,
Filistea, Tyros ja Nubia,
kuulkaa, naapurit, mitä kerron teille:
"Hän on syntynyt siellä!"
5 Ja Siionille ilmoitetaan:
"Se mies on syntynyt täällä!"
Korkein pitää Siionin lujana.
6 Herra kirjoittaa kansojen kirjaan:
"Hän on syntynyt Siionissa." (sela)
7 Ja kaikki tanssivat ja laulavat: "Sinussa ovat minun lähteeni!"


seuraava luku
87:1
5. Moos. 12:5
87:2
5. Moos. 12:5
87:4
Job 9:13
87:5
Ps. 48:9
87:7
Jes. 12:3; Jer. 31:12

87:4
Alkutekstissä oleva »Rahab» tarkoittaa tässä Egyptiä, vrt. Jes. 30:7.