edellinen luku, Evankeliumi Matteuksen mukaan


Jeesuksen toiminnan alku 3--4

Johannes Kastaja

1 Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 2 "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!" 3 Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana:

-- Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!"

4 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. 6 He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

7 [i] Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia* ja saddukeuksia*, hän sanoi heille:

"Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8 Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! 9 Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 10 Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.

11 "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12 Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."

Jeesuksen kaste

13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14 Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" 15 Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.

16 Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 17 Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."


seuraava luku
3:1
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Joh. 1:6-8
3:2
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Hes. 18:32; Sir. 17:24-26; Matt. 4:17; Ap. t. 2:38 | Dan. 3:33, Viis. 10:10; Matt. 10:7
3:3
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Jes. 40:3
3:4
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, 2. Kun. 1:8; Sak. 13:4; Matt. 11:8 | 3. Moos. 11:22; 1. Sam. 14:25; Matt. 11:18
3:5
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28
3:6
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, 2. Moos. 29:4; Hes. 36:25; Joh. 3:22,23; Ap. t. 22:16
3:7
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Ps. 58:5; Jes. 59:5; Matt. 12:34, 23:33 | Mal. 3:19; 1. Tess. 1:10
3:8
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Ap. t. 26:20
3:9
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Joh. 8:39; Room. 4:11,12; 9:6-13
3:10
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Matt. 7:19; Luuk. 13:7; Joh. 15:2,6; Room. 11:17-22
3:11
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Hes. 36:25-27; Mal. 3:2; Joh. 3:5; Ap. t. 1:5, 18:25, 19:3-6
3:12
Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28, Jes. 66:24; Hoos. 13:3; Mal. 3:19; Matt. 13:30; Mark. 9:43,48
3:13
Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34
3:14
Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34
3:15
Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34, Ps. 40:9
3:16
Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34, Hes. 1:1; Ap. t. 7:56
3:17
Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34, 1. Moos. 22:2; Ps. 2:7; Jes. 42:1; Matt. 12:18, 17:5; Kol. 1:13; Hepr. 1:5; 2. Piet. 1:17; 1. Joh. 5:9

3:7
Fariseukset kuuluivat maallikkoliikkeeseen, jolle olivat tärkeitä puhtaus- ja pyhyyssäädökset. Pappi Sadokin jälkeläisinä saddukeukset olivat korkeimman papiston edustajia, ks. 2. Sam. 8:17.