edellinen luku, Evankeliumi Matteuksen mukaan


Vertaus viinitarhan työmiehistä

1 "Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. 2 Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. 3 [i] Päivän kolmannella tunnilla* hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. 4 'Menkää tekin viinitarhaan', hän sanoi heille, 'minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa.' 5 Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. 6 Kun hän sitten meni ulos yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: 'Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?' 7 'Kukaan ei ole palkannut meitä', he vastasivat. Hän sanoi miehille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani.'

8 "Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten.' 9 Ne, jotka oli palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. 10 Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. 11 Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle: 12 'Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.' 13 Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: 'Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? 14 Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, 15 ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?'

16 "Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi."

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

17 Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille: 18 "Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan 19 ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

20 Jonkin ajan kuluttua tuli Sebedeuksen poikien äiti yhdessä poikiensa kanssa hänen luokseen ja polvistui anovasti hänen eteensä. 21 "Mitä haluat?" Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle: "Lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella." 22 Jeesus vastasi: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minun on juotava?" "On", he vastasivat. 23 Silloin hän sanoi heille: "Minun maljani te vielä juottekin, mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille Isäni on ne tarkoittanut."

24 Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat veljeksille. 25 Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: "Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 26 Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, 27 ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. 28 Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta."

Jeesus parantaa kaksi sokeaa

29 Kun he lähtivät Jerikosta, Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. 30 Tien vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuulivat Jeesuksen kulkevan siitä ohi, he alkoivat huutaa: "Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika!" 31 Ihmiset käskivät heidän olla hiljaa, mutta he huusivat entistä kovemmin: "Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika!" 32 Silloin Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen. "Mitä haluatte minun tekevän teille?" hän kysyi. 33 He vastasivat: "Herra, anna meille näkö silmiimme." 34 Jeesuksen kävi heitä sääliksi. Hän kosketti heidän silmiään, ja samassa niihin tuli näkö. Niin miehet lähtivät seuraamaan häntä.


seuraava luku
20:8
3. Moos. 19:13; 5. Moos. 24:14,15; Tob. 4:14
20:15
Room. 9:16
20:16
Matt. 19:30
20:17
Mark. 10:32-34; Luuk. 18:31-34
20:18
Mark. 10:32-34; Luuk. 18:31-34, Matt. 16:21
20:19
Mark. 10:32-34; Luuk. 18:31-34, Matt. 16:21
20:20
Mark. 10:35-45
20:21
Mark. 10:35-45, Matt. 19:28
20:22
Mark. 10:35-45, Matt. 26:39,42; Joh. 18:11
20:23
Mark. 10:35-45
20:24
Mark. 10:35-45, Luuk. 22:24-27
20:25
Mark. 10:35-45, Luuk. 22:24-27
20:26
Mark. 10:35-45, Luuk. 22:24-27, Matt. 23:11; 1. Piet. 5:3
20:27
Mark. 10:35-45, Luuk. 22:24-27, Mark. 9:35; Luuk. 9:48
20:28
Mark. 10:35-45, Luuk. 22:24-27, Jes. 53:10-12; Ef. 1:7; Fil. 2:7; 1. Tim. 2:6; 1. Piet. 1:19
20:29
Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43, Matt. 9:27-31
20:30
Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43
20:31
Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43
20:32
Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43
20:33
Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43
20:34
Mark. 10:46-52; Luuk. 18:35-43

20:3
Päivä ja yö jaettiin molemmat 12 tuntiin. "Kolmas tunti" tarkoittaa aikaa noin kello kahdeksasta yhdeksään, "yhdestoista tunti" aikaa kello neljästä viiteen iltapäivällä.