edellinen luku, Jesajan kirja


Kyyros, Herran valitsema kuningas

1 Näin sanoo Herra Kyyrokselle,
jonka hän on voidellut kuninkaaksi,
jonka oikeaan käteen Herra on tarttunut
alistaakseen kansat hänen eteensä,
temmatakseen vyön kuninkaiden kupeilta,
avatakseen hänelle portit ja ovet
niin ettei niitä kukaan sulje:
2 -- Minä kuljen sinun edelläsi.
Vuorimaat minä tasoitan,
pronssiovet murran,
rautateljet isken irti.
3 Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan
ja kalleudet kätköistään,
jotta oppisit tietämään,
että se, joka sinua nimeltä kutsuu,
olen minä, Herra, Israelin Jumala.
4 Palvelijani Jaakobin tähden,
Israelin, valittuni, tähden
minä sinut nimeltä kutsuin,
annan sinulle kunnianimen,
vaikka sinä et minua tunne.
5 Minä olen Herra. Ei ole ketään toista,
ei ole muuta jumalaa kuin minä.
Vaikka sinä et minua tunne,
minä vyötän sinut,
6 jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille
saakka
opittaisiin tietämään,
että muuta jumalaa ei ole,
että minä yksin olen Herra,
7 minä, joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Minä olen Herra. Kaiken tämän minä teen.

8 Vihmokoon taivas, virratkoon oikeus ylhäältä pilvistä, avautukoon maa ja kasvakoon pelastuksen hedelmää ja versokoon vanhurskaus! Minä, Herra, olen tämän luonut.

Kuka voi arvostella Jumalan tekoja?

9 Voi ihmistä, joka riitelee luojaansa vastaan,
voi ruukunsirpaletta sirpaleitten joukossa!
Sanooko savi muovaajalleen: "Mitä sinä pystyt
tekemään?"
Sanooko teos tekijälleen: "Ei sinulla ole taitajan
kättä."
10 Voi sitä, joka sanoo isälle: "Sinäkö muka pystyit siittämään?" ja äidille: "Sinäkö muka synnytit?"

11 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä,
hän, joka on Israelin luonut:
-- Tekö vaatisitte minut tilille lapsistani,
tekö antaisitte minulle neuvoja ja ohjeita
omien kätteni töistä?
12 Minä tein maan
ja loin ihmisen sitä asumaan.
Minä levitin käsilläni auki taivaan
ja käskyilläni ohjasin sen joukkoja.
13 Minä herätin tuon miehen toteuttamaan oikeutta. Minä tasoitan hänen tiensä, ja hän rakentaa minun kaupunkini. Vankeuteen viedyn kansani hän päästää rauhassa lähtemään maksua tai lahjuksia vaatimatta. Näin sanoo Herra Sebaot.

Salaako Jumala itsensä?

14 Näin sanoo Herra:
-- Egyptin vaivalla hankkimat varat
ja Nubian kauppavoitot
tulevat sinun omaksesi.
Sebalaiset, nuo kookkaat miehet,
saapuvat luoksesi ja jäävät alamaisiksesi.
Sinun perässäsi he kulkevat, kahleissa astuvat,
sinun eteesi kumartuvat,
sinua rukoilevat:
"Vain sinun keskuudessasi, Israel, on Jumala,
muuta jumalaa ei ole."
15 Totisesti, sinä olet salannut itsesi, Jumala,
sinä Israelin Jumala, Pelastaja!
16 Häpeään joutuvat nuo kaikki, pilkan kohteiksi,
halveksittuina kulkevat kuvien tekijät,
17 mutta Herra pelastaa Israelin, pelastaa ainiaaksi. Te ette joudu häpeään ettekä pilkan kohteiksi, ette ikinä.

18 Näin sanoo Herra,
Jumala, joka loi taivaan
ja muovasi ja valmisti maan,
joka asetti sen perustuksilleen,
ei luonut sitä tyhjäksi
vaan teki sen asumista varten,
näin hän sanoo:
-- Minä olen Herra, eikä muuta jumalaa ole.
19 En ole puhunut salassa, jossakin maan hämärässä kolkassa. En ole neuvonut Jaakobin jälkeläisiä etsimään minua autiudesta ja tyhjyydestä. Ei, minä olen Herra, minä puhun julki totuuden ja minun sanani ovat oikeat.

20 Kokoontukaa yhteen ja tulkaa,
tulkaa tänne kaikki,
te muukalaiskansoista eloon jääneet!
Mitään eivät ymmärrä
ne, jotka kantavat puisia jumalankuviaan
ja rukoilevat jumalaa, joka ei ketään auta.
21 Keskustelkaa yhdessä ja muistelkaa,
ilmoittakaa ja kertokaa meille:
kuka antoi tästä tiedon jo ammoin,
kuka kertoi sen aikoja sitten?
Kuka muu kuin minä, Herra!
Ei ole muuta jumalaa kuin minä.
Minä olen vanhurskas pelastaja,
ei ole ketään muuta.
22 Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki ääret,
antakaa pelastaa itsenne,
sillä minä olen Jumala, eikä muuta jumalaa ole.
23 Minä olen vannonut itseni kautta,
minun suuni on lausunut tämän totuuden,
peruuttamattoman sanan:
-- Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi,
jokainen suu on vannova minun nimeeni!
24 Näin minusta sanotaan: -- Vain Herralla on voima, hän tekee pelastuksen tekoja.

Häveten tulevat Herran luokse
kaikki ne, jotka ovat hehkuneet vihaa häntä vastaan.
25 Herran avulla koko Israelin heimo saa pelastuksen, ja se ylistää itseään onnelliseksi.


seuraava luku
45:5
5. Moos. 4:35
45:7
Job 2:10+; Jes. 31:2
45:8
Ps. 85:12; Hoos. 10:12
45:9
Jes. 29:16
45:12
Jes. 40:22, 42:5, 44:24
45:13
Jes. 44:28
45:14
Jes. 43:3
45:15
Job 11:7; Room. 11:33
45:16
Jes. 42:17, 44:9
45:19
5. Moos. 30:11; Jes. 48:16
45:20
Tuom. 10:14; Jes. 44:18, 46:7
45:21
Jes. 43:11
45:23
Jes. 19:18; Room. 14:11; Fil. 2:10,11
45:24
Jes. 41:11