edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Epäpuhtaiden poistaminen leiristä

1 Herra sanoi Moosekselle: 2 "Käske israelilaisten lähettää leiristä pois jokainen spitaalia tai vuotoa sairastava sekä jokainen, joka on tullut epäpuhtaaksi menemällä vainajan lähelle. 3 Lähettäkää heidät pois, leirin ulkopuolelle, niin miehet kuin naisetkin, etteivät he saattaisi epäpuhtaaksi leiriä, jossa minä asun israelilaisten keskellä." 4 He täyttivät käskyn, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja lähettivät epäpuhtaat leirin ulkopuolelle.

Vahingonkorvaus

5 Herra sanoi Moosekselle:

6 "Sano israelilaisille: Jos joku tekee toiselle vääryyttä ja näin luopuu Herrasta ja hänen käskyistään, hän joutuu syynalaiseksi. 7 Hänen tulee tunnustaa tekemänsä synti ja korvata aiheuttamansa vahinko kokonaisuudessaan sille, jolle on vahingon tuottanut, sekä lisätä korvaukseen vielä viidesosa. 8 Jos hän ei voi maksaa korvausta vahinkoa kärsineelle itselleen eikä tällä myöskään ole lähisukulaista, joka voisi ottaa korvauksen vastaan, vahingonkorvaus kuuluu Herralle. Se on annettava papille. Lisäksi hänelle on tuotava pässi, joka uhrataan syyllisen syntien sovitukseksi.

9 "Papille kuuluvat myös kaikki uhrilahjat, joita israelilaiset tuovat pyhinä lahjoina. 10 Jokainen pappi saa pitää hänelle tuodut pyhät lahjat; kaikki, mitä joku antaa papille, on papin omaa."

Aviorikoksesta epäillyn vaimon tutkiminen

11 Herra sanoi Moosekselle:

12 "Sano israelilaisille: Jos aviovaimo lankeaa uskottomuuteen 13 ja makaa toisen miehen kanssa, hän tulee saastaiseksi, vaikka asia ei ehkä tulekaan ilmi, kun naista ei ole saatu kiinni itse teosta eikä häntä vastaan ole todistajia. 14 Jos aviomiehen kuitenkin valtaa mustasukkainen epäilys, että hänen vaimonsa on ollut hänelle uskoton ja näin tullut saastaiseksi, hänen tulee, olipa epäilykseen aihetta tai ei, 15 viedä vaimonsa papin luo ja tuoda vaimonsa puolesta uhrilahjaksi kymmenesosa eefa-mittaa ohrajauhoja. Hän ei kuitenkaan saa kaataa jauhoihin öljyä eikä panna päälle suitsuketta, sillä tämä ruokauhri annetaan mustasukkaisen epäilyksen takia. Se on selvitysuhri, jonka tarkoituksena on tuoda ilmi, onko epäilyyn aihetta.

16 "Papin tulee viedä nainen Herran eteen, 17 ottaa saviastiaan pyhää vettä ja panna veteen tomua telttamajan lattialta. 18 Kun pappi on asettanut naisen Herran eteen, hänen tulee avata naisen hiukset ja panna hänen käsiinsä selvitysuhri eli mustasukkaisen epäilyksen takia annettu ruokauhri. Papilla tulee olla kädessään kirousta tuottavaa karvasvettä sisältävä astia, 19 ja hänen tulee vannottaa naista sanoen: 'Jos kukaan vieras ei ole maannut kanssasi etkä ole langennut saastaisuuteen, vaan olet pysynyt miehellesi uskollisena, tämä katkera kirovesi osoittakoon sinut syyttömäksi. 20 Mutta jos olet ollut miehellesi uskoton ja tullut saastaiseksi makaamalla jonkun muun kuin aviomiehesi kanssa' 21 -- tässä kohdin papin tulee vannottaa naista, uhata häntä kirouksella ja sanoa: 'silloin Herra tehköön sinusta varoittavan esimerkin, jota mainiten kansasi vannoo ja kiroaa. Herra kuihduttakoon lanteesi ja turvottakoon kohtusi. 22 Menköön tämä kirovesi sisuksiisi, niin että kohtusi turpoaa ja lanteesi kuihtuvat!' Ja nainen sanokoon: 'Aamen, käyköön niin!'

23 "Papin tulee kirjoittaa nämä kirouksen sanat ja huuhtoa sitten kirjoitus kiroveteen. 24 Vesi hänen on juotettava naiselle, niin että se menee hänen sisuksiinsa. 25 Papin tulee ottaa naiselta mustasukkaisen epäilyksen takia annettu selvitysuhri, omistaa se tarjousuhrina Herralle ja viedä alttarin luo. 26 Sitten papin on otettava ruokauhrista kourallinen selvitysuhriksi ja poltettava tämä osa alttarilla. Kun pappi on juottanut naiselle veden, 27 tapahtuu näin: Jos nainen on tullut saastaiseksi olemalla miehelleen uskoton, kirousta tuottava vesi menee hänen sisuksiinsa ja aiheuttaa hänelle katkeraa tuskaa. Hänen kohtunsa turpoaa, hänen lanteensa kuihtuvat ja hänestä tulee varoittava esimerkki, jota mainiten vannotaan ja kirotaan. 28 Mutta jos nainen ei ole saastainen vaan syytön, vesi ei vahingoita häntä, ja hän voi vastedeskin saada lapsia."

29 Tämä on mustasukkaisesta epäilystä säädetty laki. Se koskee vaimoa, joka on langennut uskottomuuteen ja tullut saastaiseksi, 30 sekä miestä, joka mustasukkaisuuden vallassa epäilee vaimoaan uskottomuudesta. Miehen tulee viedä vaimonsa Herran eteen, ja papin on tehtävä naiselle, mitä tässä laissa on säädetty. 31 Mies on tällöin vapaa vastuusta, mutta vaimo vastatkoon teostaan.


seuraava luku
5:2
3. Moos. 13:46+ | 3. Moos. 12:2 | 4. Moos. 19:11
5:3
5. Moos. 23:15
5:7
3. Moos. 5:16,23
5:8
3. Moos. 25:25
5:9
2. Moos. 29:28; 3. Moos. 10:15
5:15
3. Moos. 5:11