edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Luvatun maan rajat

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 "Anna israelilaisille tämä käsky. Te tulette nyt Kanaaninmaahan, siihen maahan, jonka te saatte omaksenne, ja nämä ovat Kanaaninmaan rajat.

3 "Etelässä maanne raja kulkee Sinin autiomaassa pitkin Edomin maan rajaa. Tämä raja alkaa idässä Kuolleenmeren eteläpäästä, 4 kääntyy kohti Skorpionisolaa ja jatkuu sen eteläpuolitse Sinin kautta Kades-Barnean eteläpuolelle. Sieltä raja kulkee Hasar- Addariin ja Asmoniin, 5 [i] kääntyy sitten Egyptin rajapuroa kohti ja jatkuu sitä pitkin mereen.*

6 "Läntisenä rajana on Suurimeri rantoineen.* Se on teidän rajanne lännen puolella.

7 "Tämä on teidän pohjoisrajanne: vetäkää raja Suurestamerestä Horinvuoreen, 8 Horinvuoresta Lebo- Hamatiin ja sieltä Sedadiin saakka. 9 Sitten raja jatkuu Sifroniin ja edelleen Hasar-Enaniin saakka. Tämä on teidän rajanne pohjoisen puolella.

10 "Idän puolella teidän tulee vetää raja Hasar- Enanista Sefamiin, 11 josta raja laskeutuu Riblaan, Ainin itäpuolelle, ja sieltä edelleen, kunnes se kohtaa Gennesaretinjärven itäisen rantatörmän. 12 Sieltä raja kulkee Jordaniin ja sitä pitkin Kuolleeseenmereen. Tämä on teidän maanne, ja nämä ovat sitä ympäröivät rajat."

13 Mooses ilmoitti israelilaisille tämän käskyn: "Tämä on se maa, joka teidän on jaettava keskenänne arpomalla. Herra on määrännyt sen annettavaksi yhdeksälle ja puolelle heimolle, 14 sillä Ruubenin ja Gadin heimot sukukuntineen sekä puolet Manassen heimosta ovat jo ottaneet itselleen oman osuutensa maasta. 15 Nämä kaksi ja puoli heimoa ovat saaneet osuutensa Jordanin itäpuolelta vastapäätä Jerikoa."

Maan jakajiksi asetetut miehet

16 Herra sanoi Moosekselle: 17 "Nämä kaksi, pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, ovat ne miehet, joiden tulee jakaa teille omat osuutenne maasta. 18 Tähän tehtävään teidän tulee lisäksi ottaa yksi päämies kustakin heimosta. 19 Nämä ovat ne miehet: Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika, 20 Simeonin heimosta Samuel, Ammihudin poika, 21 Benjaminin heimosta Elidad, Kislonin poika, 22 Danin heimosta päämies Bukki, Joglin poika, 23 Joosefin heimoihin kuuluvasta Manassen heimosta päämies Hanniel, Efodin poika, 24 ja Efraimin heimosta päämies Kemuel, Siftanin poika, 25 Sebulonin heimosta päämies Elisafan, Parnakin poika, 26 Isaskarin heimosta päämies Paltiel, Assanin poika, 27 Asserin heimosta päämies Ahihud, Selomin poika, 28 ja Naftalin heimosta päämies Pedahel, Ammihudin poika."

29 Nämä miehet Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaaninmaan.


seuraava luku
34:3
Joos. 15:2 | 1. Moos. 14:3
34:5
1. Moos. 15:18
34:14
4. Moos. 32:33
34:17
Joos. 14:1, 21:1

34:5,
6 Meri ja Suurimeri tarkoittavat molemmat Välimerta.