edellinen luku, Neljäs Mooseksen kirja


Tyttärien perintöoikeus

1 Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä; Selofhadin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämän Manasse. Tyttärien nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 2 He tulivat Mooseksen, pappi Eleasarin, päälliköiden ja kansan eteen pyhäkköteltan ovelle ja sanoivat: 3 "Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä takia. Hänellä ei ollut poikia. 4 Pitäisikö isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei häneltä jäänyt poikaa? Anna myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme veljille heidän osuutensa."

5 Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi. 6 Herra sanoi Moosekselle: 7 "Selofhadin tyttäret ovat oikeassa. Anna heille maata perintöomaisuudeksi ja erota heidän isälleen kuuluva omaisuus heidän omakseen, kun jaat maata heidän isänsä veljille. 8 Sano israelilaisille näin: Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen. 9 Ellei hänellä ole tytärtä, antakaa hänen omaisuutensa hänen veljilleen. 10 Ellei hänellä ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen isänsä veljille. 11 Mutta ellei hänen isällään ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen lähimmälle sukulaiselleen. Tätä oikeussäädöstä, jonka Herra on käskynään antanut Moosekselle, israelilaisten tulee noudattaa."

Herra määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi

12 Herra sanoi Moosekselle: "Nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan israelilaisille. 13 Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron. 14 Kun kansa Sinin autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta." Tämä oli tapahtunut Meribat-Kadesin vesipaikalla.

15 Mooses sanoi Herralle: 16 "Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies, 17 joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta."

18 Herra sanoi Moosekselle: "Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. 19 Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden. 20 Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. 21 [i] Hän saa astua pappi Eleasarin eteen, ja Eleasarin tulee kysyä urimin* avulla hänelle neuvoa Herralta. Tätä neuvoa Joosuan ja israelilaisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät."

22 Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen, 23 pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti.


seuraava luku
27:1
4. Moos. 26:33
27:3
4. Moos. 16:29,30
27:12
5. Moos. 32:48
27:13
4. Moos. 20:28
27:14
4. Moos. 20:12 | 4. Moos. 20:13
27:17
1. Kun. 22:17; Hes. 34:5; Sak. 10:2; Mark. 6:34
27:18
5. Moos. 34:9; 1. Tim. 4:14
27:21
2. Moos. 28:30

27:21
Ks. selitystä jakeisiin 2. Moos. 28:15,30.