edellinen luku, Kolmas Mooseksen kirja


Aaronin ensimmäinen uhri

1 Seitsemän päivän kuluttua Mooses kutsui luokseen Aaronin ja hänen poikansa sekä Israelin vanhimmat 2 ja sanoi Aaronille: "Hae virheetön nuori sonni syntiuhriksi ja virheetön pässi polttouhriksi ja tuo ne Herran eteen. 3 Sano sitten israelilaisille: 'Tuokaa syntiuhriksi vuohipukki ja polttouhriksi nuori sonni ja karitsa, molemmat vuoden ikäisiä ja virheettömiä. 4 Tuokaa myös sonni ja pässi, jotka tulee uhrata yhteysuhrina Herran edessä, sekä ruokauhri, johon on sekoitettu öljyä, sillä tänään Herra ilmestyy teille.'"

5 He toivat pyhäkköteltan eteen kaiken, minkä Mooses oli käskenyt. Koko Israel saapui paikalle ja asettui Herran eteen. 6 Mooses sanoi: "Näin Herra on käskenyt teidän tehdä. Sitten hänen kirkkautensa ilmestyy teille." 7 Aaronille Mooses sanoi: "Mene alttarin luo toimittamaan ensin syntiuhri ja polttouhri omien syntiesi ja kansan syntien sovittamiseksi ja uhraa sitten kansan uhrilahja sen syntien sovittamiseksi, niin kuin Herra on käskenyt."

8 Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti sonnin syntiuhriksi. 9 Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän kastoi sormensa siihen, siveli verta alttarin sarviin ja vuodatti lopun veren alttarin juurelle. 10 Syntiuhrieläimen rasvan ja munuaiset sekä maksan takalohkon hän poltti alttarilla Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti. 11 Lihat ja nahan hän poltti leirin ulkopuolella. 12 Sitten Aaron teurasti polttouhrieläimen, ja hänen poikansa ojensivat hänelle veren, jota hän vihmoi joka puolelle alttaria. 13 He ojensivat hänelle polttouhrieläimen ruhonkappaleet ja pään, ja hän poltti ne alttarilla. 14 Sitten hän pesi sisälmykset ja koivet ja poltti ne alttarilla polttouhrin mukana.

15 Sitten Aaron toi esiin kansan uhrilahjat, otti kansan syntiuhripukin ja teurasti sen syntiuhriksi samalla tavoin kuin omankin syntiuhrieläimensä. 16 Hän otti myös polttouhrieläimen ja uhrasi sen säädetyllä tavalla. 17 Hän toi ruokauhrin, otti siitä täyden kourallisen ja poltti sen alttarilla. Tämän hän uhrasi aamupolttouhrin lisäksi. 18 Sitten hän teurasti kansan yhteysuhriksi sonnin ja pässin. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän vihmoi sitä joka puolelle alttaria. 19 Sonnista ja pässistä saadun rasvan, rasvahännän, sisälmyksiä peittävän rasvan sekä munuaiset ja maksan takalohkon, 20 kaikki nämä rasvaosat he panivat rintakappaleiden viereen. Aaron poltti rasvat alttarilla, 21 mutta rintakappaleet ja oikean reiden hän omisti tarjousuhrina Herralle, niin kuin Mooses oli määrännyt.

22 Sitten Aaron kohotti kätensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät ja tuli alas alttarilta toimitettuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin. 23 Mooses ja Aaron menivät pyhäkkötelttaan, ja kun he tulivat ulos, he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi koko kansalle, 24 ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan.


seuraava luku
9:2
2. Moos. 12:5
9:3
2. Moos. 12:5
9:22
4. Moos. 6:22-27; Sir. 45:15
9:23
4. Moos. 6:22-27; Sir. 45:15
9:24
3. Moos. 10:2; Tuom. 6:21; 1. Kun. 18:38; 2. Aik. 7:1; 2. Makk. 2:10