Kolmas Mooseksen kirja


Polttouhrilaki

1 Herra kutsui Mooseksen pyhäkköteltan luo ja puhui hänelle teltan sisältä näin:

2 "Sano israelilaisille: Aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilahjaksi karjaeläimen, hän voi tuoda naudan, lampaan tai vuohen.

3 "Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. 4 Hän pankoon kätensä uhrieläimen pään päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan. 5 Hän teurastakoon sonnin siellä Herran edessä, ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja vihmokoot sen joka puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. 6 Tämän jälkeen hän nylkeköön ja paloitelkoon uhrieläimen. 7 Papit, Aaronin jälkeläiset, tehkööt tulen alttarille ja latokoot puita tuleen. 8 Sitten he asettakoot sekä lihapalat että pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. 9 Uhrieläimen sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

10 "Jos hän tahtoo uhrata pikkukarjaa, lampaan tai vuohen, hän tuokoon virheettömän pässin tai pukin 11 ja teurastakoon sen Herran edessä alttarin pohjoissivulla. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 12 Sitten hän paloitelkoon eläimen ja pappi latokoon palat sekä pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. 13 Sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi vieköön kaiken alttarille uhrina poltettavaksi. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

14 "Jos joku tahtoo uhrata Herralle polttouhrina linnun, hän tuokoon uhrilahjaksi metsäkyyhkyn tai muun kyyhkysen. 15 Pappi tuokoon linnun alttarin luo, repäisköön irti pään ja polttakoon sen alttarilla. Mutta veri on puserrettava alttarin kylkeen. 16 Kupu sisällyksineen papin tulee heittää alttarin itäpuolelle, paikkaan, jonne kootaan uhrirasvan tuhka. 17 Sitten hän repiköön linnun auki siivistä kiinni pitäen, ei kuitenkaan kahtia, ja polttakoon sen palavien puiden päällä alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.


seuraava luku
1:3
2. Moos. 12:5
1:9
2. Moos. 29:25