edellinen luku, Toinen Mooseksen kirja


1 Besalel teki akasiapuusta polttouhrialttarin. Se oli nelikulmainen, viisi kyynärää pitkä, viisi kyynärää leveä ja kolme kyynärää korkea. 2 Sen neljään kulmaan hän teki alttarinsarvet, jotka olivat alttarin kanssa samaa kappaletta, ja hän päällysti alttarin pronssilla. 3 Hän teki myös kaikki alttariin kuuluvat välineet: tuhka-astiat, tuhkalapiot, vihmontamaljat, haarukat ja tuliastiat. Kaikki nämä välineet hän teki pronssista. 4 Alttaria varten hän teki myös verkkomaisen pronssiritilän ja asetti sen alatietä alttarin puoliväliin kehyksen sisäpuolelle. 5 Hän valoi kantotankojen pidikkeiksi neljä rengasta, yhden jokaiseen pronssiritilän kulmaan. 6 Kantotangot hän teki akasiapuusta, päällysti ne pronssilla 7 ja työnsi ne renkaisiin alttarin molemmin puolin, niin että alttaria voitiin kantaa. Hän teki alttarin laudoista ja jätti sen ylhäältä ja alhaalta avoimeksi.

8 Hän teki vielä pronssisen vesialtaan jalustoineen niiden naisten pronssipeileistä, jotka suorittivat palvelusta pyhäkköteltan ovella.

Esipihan varusteet

9 Besalel teki sitten esipihan. Pihan eteläiselle sivulle tehtiin hienosta kerratusta pellavasta sata kyynärää pitkät verhot. 10 Verhoja kannattamaan tehtiin kaksikymmentä pylvästä ja niille kullekin pronssijalusta sekä pylväisiin hopeiset koukut ja poikkitangot. 11 Pohjoiselle sivulle tuli samoin sata kyynärää verhoja, niille kaksikymmentä pylvästä ja kullekin pronssijalusta sekä pylväisiin hopeiset koukut ja poikkitangot. 12 Läntiselle sivulle tuli verhoja viisikymmentä kyynärää, niille kymmenen pylvästä ja kullekin jalusta sekä pylväisiin hopeiset koukut ja poikkitangot. 13 Itäsivu oli viisikymmentä kyynärää leveä, 14 ja sinne tuli toiseen päähän viisitoista kyynärää verhoja ja niille kolme pylvästä jalustoineen, 15 samoin toiseen päähän. Näin esipihan portin kummallekin puolelle tuli viisitoista kyynärää verhoja ja niille kolme pylvästä ja kullekin jalusta.

16 Esipihan kaikki verhot olivat hienoa kerrattua pellavaa, 17 ja pylväiden jalustat olivat pronssia ja pylväiden koukut ja poikkitangot hopeaa. Pylväiden päät olivat hopealla päällystetyt, ja kaikkia esipihan pylväitä yhdistivät toisiinsa hopeiset poikkitangot. 18 Esipihan portin oviverho oli tehty korukudontatyönä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta ja hienosta kerratusta pellavasta. Sen pituus oli kaksikymmentä kyynärää ja korkeus viisi kyynärää eli sama kuin esipihan ympärysverhojen. 19 Oviverhoa kannattamaan tehtiin neljä pylvästä, joilla kullakin oli pronssijalusta. Pylväiden koukut olivat hopeaa, pylväiden päät olivat hopealla päällystetyt, ja myös poikkitangot olivat hopeaa. 20 Telttamajan ja esipihan kaikki kiinnitysvaarnat olivat pronssia.

Laskelma metallien käytöstä rakennustöissä

21 Tämä on laskelma telttamajaan, liitonarkun asumukseen, käytetyistä tarvikkeista. Mooseksen käskystä leeviläiset laativat laskelman, jonka tekemistä johti pappi Aaronin poika Itamar. 22 Urin poika Besalel, Hurin pojanpoika Juudan heimosta, oli tehnyt kaiken niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Herra oli antanut Moosekselle, 23 ja hänellä oli apunaan Danin heimoon kuuluva Oholiab, Ahisamakin poika, joka oli koru- ja puuseppä ja osasi myös tehdä korukudonnaisia sinipunaisista, purppuraisista ja karmiininpunaisista villalangoista sekä hienosta pellavasta.

24 [i] Kulta, jota käytettiin pyhäkön ja sen varusteiden valmistamiseen, oli tarjousuhrina tuotua kultaa, ja sitä oli kaikkiaan 29 talenttia 730 sekeliä punnittuna pyhäkkösekelin painon mukaan.* 25 Hopeaa, jonka asekuntoinen kansa oli maksanut tarkastuksessa, oli 100 talenttia 1775 sekeliä punnittuna pyhäkkösekelin painon mukaan; 26 sitä tuli beka-mitta eli puoli sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan punnittuna kultakin tarkastuksessa olleelta kaksikymmenvuotiaalta ja sitä vanhemmalta mieheltä. Heitä oli kaikkiaan 603 550 miestä. 27 Nämä sata talenttia hopeaa käytettiin pyhäkön rakentamisessa tarvittujen jalustojen sekä väliverhon pylväiden jalustojen valamiseen: sadasta talentista tehtiin sata jalustaa, ja joka jalustaan kului talentti hopeaa. 28 Loput 1775 sekeliä hopeaa käytettiin pylväisiin tulevien koukkujen valmistamiseen, pylväänpäiden hopeointiin ja pylväitä yhdistävien poikkitankojen tekemiseen.

29 Tarjousuhriksi tuotua pronssia oli 70 talenttia 2400 sekeliä. 30 Siitä tehtiin jalustat pyhäkköteltan oviaukon pylväitä varten, pronssialttari ja siihen kuuluva pronssiritilä sekä kaikki muut alttariin kuuluvat välineet, 31 samoin esipihan kaikkien pylväiden jalustat sekä telttamajan ja esipihan verhojen kaikki kiinnitysvaarnat.


seuraava luku
38:1
2. Moos. 27:1
38:8
2. Moos. 30:18
38:9
2. Moos. 27:9

38:24
Talentissa on tämän kohdan mukaan 3000 sekeliä.