edellinen luku, Toinen Mooseksen kirja


Sapattikäsky

1 Mooses kutsui koolle kaikki israelilaiset ja sanoi heille: "Näin on Herra käskenyt teidän tehdä: 2 Kuutena päivänä viikossa tehkää työtä, mutta seitsemäs päivä pitäkää pyhänä. Se on sapatti, Herran pyhä lepopäivä. Jokainen, joka sinä päivänä tekee työtä, surmattakoon. 3 Älkää sytyttäkö sapatinpäivänä tulta, missä sitten asuttekin."

Uhrilahjat pyhäkköteltan rakentamista varten

4 Mooses sanoi Israelin kansalle:

"Näin on Herra käskenyt ja sanonut: 5 Kootkaa keskuudestanne uhrilahjoja Herralle. Jokainen, joka haluaa antaa, tuokoon Herralle kultaa, hopeaa ja pronssia, 6 sinipunaisia, purppuraisia ja karmiininpunaisia villoja, hienoa pellavaa ja vuohenkarvaa, 7 punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, merilehmännahkoja ja akasiapuuta, 8 öljyä lamppuihin, hajusteita pyhää öljyä ja tuoksuvaa suitsuketta varten 9 sekä onykskiviä ja muita korukiviä efodi-kasukkaa ja ylipapin rintakilpeä varten.

10 "Niiden käsityöläistenne, joilla on taitoa ja ymmärrystä, tulee valmistaa kaikki mitä Herra on käskenyt tehdä: 11 telttamaja kankaineen, teltan peitteet, hakaset, seinälaudat, poikkipuut, pylväät ja pylväiden jalustat, 12 liitonarkku kantotankoineen ja kansineen sekä väliverho suojaksi arkun eteen, 13 pöytä kantotankoineen, varusteineen ja uhrileipineen, 14 seitsenhaarainen lampunjalka varusteineen ja lamppuineen sekä öljyä lamppuja varten, 15 suitsutusalttari kantotankoineen, pyhä öljy ja tuoksuva suitsuke sekä verho telttamajan ovelle, 16 polttouhrialttari siihen kuuluvine pronssiritilöineen, kantotankoineen ja kaikkine välineineen, vesiallas jalustoineen, 17 esipihan verhot pylväineen ja jalustoineen, esipihan portin verho, 18 telttamajan kiinnitysvaarnat ja esipihan verhojen kiinnitysvaarnat köysineen, 19 pyhäkköpalveluspuvut, pappi Aaronin pyhät vaatteet ja hänen poikiensa papinpuvut."

20 Israelilaiset lähtivät Mooseksen luota. 21 Sitten he tulivat takaisin, ja kaikki, joilla oli halua ja uhrimieltä, toivat Herralle lahjansa pyhäkkötelttaa, sen varusteita ja pyhiä vaatteita varten. 22 He tulivat, niin miehet kuin naisetkin, kaikki, jotka halusivat antaa, ja toivat solkia ja korvakoruja, sormuksia, riipuksia ja monenlaisia kultaesineitä. Niitä toi jokainen, joka tahtoi tarjousuhrina antaa Herralle kultaa. 23 Kaikki, joilla oli sinipunaisia, purppuraisia tai karmiininpunaisia villoja, hienoa pellavaa tai vuohenkarvoja ja punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja tai merilehmännahkoja, toivat niitä. 24 Jokainen, jolla oli hopeaa tai pronssia, toi sitä Herralle lahjaksi, ja jokainen, jolla oli akasiapuuta, toi sitä pyhäkköpalveluksessa tarvittavia rakennelmia varten. 25 Jokainen kätevä nainen kehräsi lankaa ja toi kehräämänsä sinipunaiset, purppuraiset ja karmiininpunaiset villalangat sekä hienot pellavalangat. 26 Kaikki naiset, joilla oli halua ja taitoa, kehräsivät lankaa vuohenkarvoista. 27 Päämiehet puolestaan toivat onykskiviä ja muita korukiviä kiinnitettäviksi efodi-kasukkaan ja ylipapin rintakilpeen, 28 öljyä lamppuihin ja pyhän öljyn valmistamiseksi ja vielä hajusteita pyhän öljyn sekä tuoksuvan suitsukkeen valmistamista varten. 29 Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, jotka halusivat antaa oman lahjansa, toivat jotakin niitä töitä varten, jotka Herra oli käskenyt Mooseksen teettää. Näin he toivat vapaaehtoiset lahjansa Herralle.

Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat

30 Mooses sanoi israelilaisille: "Herra on valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, 31 ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa 32 suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, 33 hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. 34 Hänelle ja Oholiabille, Ahisamakin pojalle Danin heimosta, Herra on antanut myös taidon opettaa muita. 35 Hän on täyttänyt heidät viisaudella, niin että he osaavat tehdä kaikkia kultasepän ja puusepän töitä, kutoa kankaita sinipunaisista, purppuraisista ja karmiininpunaisista villalangoista ja hienoista pellavalangoista, kirjoa niitä ja tehdä muitakin kankurin töitä. Nämä miehet pystyvät suunnittelemaan ja tekemään kaikki tarvittavat työt.
seuraava luku
35:2
2. Moos. 20:8
35:5
2. Moos. 25:2
35:30
2. Moos. 31:2