edellinen luku, Toinen Mooseksen kirja


Telttamaja

1 "Tee telttamaja kymmenestä kangaskaistasta; kudo ne kerratusta pellavalangasta sekä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta ja kudo niihin taidokkaita kerubinkuvia. 2 Kunkin kaistan pituus olkoon kaksikymmentäkahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki kankaat olkoot samanmittaisia. 3 Viisi kaistaa yhdistettäköön toisiinsa, samoin toiset viisi. 4 Tee sinipunaisesta villalangasta silmukoita näiden molempien yhdistettyjen kankaiden reunoihin, jotka tulevat keskenään vastakkain. 5 Tee toisen kankaan reunaan viisikymmentä silmukkaa ja samoin toisen kankaan reunaan viisikymmentä, niin että silmukat osuvat kohdakkain. 6 Tee viisikymmentä kultahakasta ja yhdistä niillä kankaat silmukoistaan toisiinsa, niin että ne muodostavat yhtenäisen telttakankaan.

7 "Tee sitten vuohenkarvoista kangaskaistoja levitettäviksi telttamajan päälle; tee niitä yksitoista. 8 Kunkin kaistan pituus olkoon kolmekymmentä kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki kaistat olkoot samanmittaisia. 9 Liitä viisi kaistaa yhdeksi kappaleeksi ja yhdistä samaten muut kuusi. Taita tästä kankaasta kuudes kaista teltan oviaukon eteen. 10 Tee toisen kaistoista kootun kankaan reunaan viisikymmentä silmukkaa ja samaten viisikymmentä silmukkaa toisen kankaan reunaan. 11 Tee vielä viisikymmentä pronssihakasta ja yhdistä niillä kankaat silmukoistaan yhtenäiseksi teltaksi. 12 Telttamajan yli ulottuva kankaan puolikas riippukoon majan takaosan peittona, 13 ja se kyynäränmitta kangasta, joka ulottuu yli alemman kankaan reunan kummallekin puolen, riippukoon telttamajan molemmilla sivuilla sen alareunoja peittämässä. 14 Tee telttamajaa varten peite punaiseksi värjätyistä pässinnahoista ja sen päälle vielä merilehmännahkainen peite.

15 "Tee telttamajan seinälaudat akasiapuusta; ne tulee asettaa pystyyn. 16 Jokainen lauta olkoon kymmenen kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. 17 Kussakin laudassa olkoon kaksi tappia, jotka sopivat niitä vastaaviin reikiin. Tällaisiksi tee kaikki telttamajan laudat. 18 Tee kaksikymmentä lautaa telttamajan eteläsivua varten. 19 Näiden kahdenkymmenen laudan alle tee neljäkymmentä hopeajalustaa, kunkin laudan alle aina kaksi jalustaa, joihin tapit sopivat. 20 Telttamajan toista, pohjoisen puoleista sivuseinää varten tee toiset kaksikymmentä lautaa 21 sekä neljäkymmentä hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alle. 22 Telttamajan peräpäätyyn, lännen puolelle, tee kuusi lautaa 23 ja lisäksi kaksi lautaa kulmalaudoiksi telttamajan peränurkkiin. 24 Nämä laudat olkoot alhaalta kaksiosaiset ja samoin ylhäältä yhteen liitetyt ensimmäiseen renkaaseen saakka. Tällaisia olkoot molemmat kulmalaudat. 25 Lautoja on siis kahdeksan ja niillä kuusitoista hopeajalustaa, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alla.

26 "Tee poikkipuut akasiapuusta, viisi poikkipuuta telttamajan toisen sivuseinän lautoja varten, 27 viisi toisen sivuseinän lautoja varten ja viisi lännen puoleisen peräseinän lautoja varten. 28 Keskimmäinen poikkipuu olkoon lautojen keskikohdalla, ja se sitokoon lautoja seinän koko pituudelta. 29 Päällystä laudat kullalla, tee niihin kullasta renkaat pitämään poikkipuita paikoillaan ja päällystä myös poikkipuut kullalla. 30 Kokoa sitten telttamaja juuri sellaiseksi kuin sait vuorella nähdä.

31 "Tee väliverho sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta, ja siihen kudottakoon taidokkaita kerubinkuvia. 32 Kiinnitä se neljään akasiapuiseen, kullalla päällystettyyn pylvääseen, joissa on kultaiset koukut. Näiden pylväiden alla olkoon neljä hopeajalustaa. 33 Kiinnitä väliverho hakasten avulla paikoilleen ja sijoita liitonarkku verhon taakse. Väliverho osoittakoon teille pyhän ja kaikkeinpyhimmän välisen rajan. 34 Pane kaikkeinpyhimmässä kansilevy liitonarkun päälle.

35 "Sijoita uhrileipäpöytä väliverhon etupuolelle telttamajaan, sen pohjoissivulle, ja seitsenhaarainen lampunjalka pöytää vastapäätä majan eteläsivulle. 36 Tee telttamajan oviverho sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta korukudontatyönä. 37 Oviverhoa varten tee viisi akasiapuista pylvästä ja päällystä ne kullalla. Pylväiden koukkujen on oltava kultaa, ja pylväitä varten sinun on valettava viisi pronssijalustaa.


seuraava luku
26:1
2. Moos. 36:8
26:30
2. Moos. 25:9