edellinen luku, Ensimmäinen Mooseksen kirja


Kain ja Abel

1 [i] Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi: "Minä olen Herran avulla saanut poikalapsen."* 2 Sitten hän synnytti Kainille veljen, Abelin. Abelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä.

3 Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, 4 ja Abel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen uhriinsa, 5 mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi. 6 Herra kysyi Kainilta: "Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? 7 Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa."

8 Kain sanoi veljelleen Abelille: "Lähde mukaani." Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet. 9 Silloin Herra kysyi Kainilta: "Missä on veljesi Abel?" Kain vastasi: "En tiedä. Olenko minä veljeni vartija?" 10 Herra sanoi: "Mitä oletkaan tehnyt! Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? 11 Nyt olet kirottu etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. 12 Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä."

13 Kain sanoi Herralle: "Syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. 14 Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi tappaa minut." 15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Ei, vaan kostettakoon seitsenkertaisesti sille, joka tappaa Kainin." Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. 16 [i] Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin* maahan Eedenin itäpuolelle.

Kainin jälkeläiset

17 Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Henokin. Kain oli ensimmäinen, joka perusti kaupungin, ja hän antoi sille nimen poikansa Henokin mukaan. 18 Henokille syntyi Irad, Iradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, ja Metusaelille syntyi Lemek.

19 Lemek otti itselleen kaksi vaimoa; toisen nimi oli Ada ja toisen Silla. 20 Ada synnytti Jabalin, josta tuli teltoissa asuvien paimentolaisten kantaisä. 21 Jabalin veli oli nimeltään Jubal, ja hänestä tuli ensimmäinen harpun- ja huilunsoittaja. 22 Myös Silla synnytti pojan, Tubal-Kainin, sepän, joka aloitti pronssin ja raudan takomisen. Tubal- Kainilla oli sisar, jonka nimi oli Naama.

23 Lemek sanoi vaimoilleen:

-- Ada ja Silla, kuulkaa minua,
te Lemekin vaimot, ottakaa korviinne minun sanani!
Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen,
jo yhdestä naarmusta nuorukaisen.
24 Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästi, niin Lemekin puolesta seitsemänkymmentäseitsemän kertaa.

Set ja Enos

25 [i] Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan. Eeva antoi hänelle nimen Set* ja sanoi: "Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain tappoi." 26 [i] Setillekin syntyi poika, ja Set antoi hänelle nimen Enos*.

Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa.


seuraava luku
4:4
Hepr. 11:4
4:5
Hepr. 11:4
4:7
Room. 6:12
4:8
Viis. 10:3; Matt. 23:35; 1. Joh. 3:12; Juud. 11
4:10
Hepr. 12:24
4:14
Job 15:20
4:26
2. Moos. 3:15

4:1
Nimi Kain muistuttaa heprean verbiä qana 'saada', 'hank- kia'.
4:16
Sana nod merkitsee 'pakolaisuus', vrt. jakeet 12 ja 14.
4:25
Nimi Set muistuttaa heprean verbiä  at 'asettaa', 'suo- da'.
4:26
Nimi Enos merkitsee 'ihminen', 'ihmissuku', kuten myös Aadam.