edellinen luku, Ensimmäinen aikakirja


Daavidin ensimmäiset kannattajat

1 Nämä ovat miehet, jotka jo silloin, kun Daavid pysytteli poissa Saulin, Kisin pojan, ulottuvilta, tulivat hänen luokseen Siklagiin. He ovat niitä sotureita, jotka auttoivat häntä taisteluissa. 2 Aseina heillä oli jouset, ja he osasivat sekä oikealla että vasemmalla kädellään lingota kiviä ja ampua jousella. He olivat Saulin heimolaisia, benjaminilaisia, ja tässä on heistä luettelo: 3 Ahieser, heidän päällikkönsä, ja Joas, gibealaisen Semaan poika, Jesiel ja Pelet, Asmavetin pojat, Beraka, anatotilainen Jehu, 4 gibeonilainen Jismaja, joka kuului kolmenkymmenen suurimman soturin joukkoon ja johti heitä, 5 Jeremia, Jahasiel, Johanan, gederalainen Josabad, 6 Eleusai, Jerimot, Bealja, Semarja, harufilainen Sefatja, 7 korahilaiset Elkana, Jissia, Asarel, Joeser ja Jasobeam 8 sekä Joela ja Sebadja, Jerohamin pojat Gedorista.

9 Myös Gadin heimon miehiä siirtyi Daavidin luo hänen turvapaikkaansa autiomaan vuorille. He olivat rohkeita sotureita, harjaantuneita taistelijoita, kilvin ja keihäin varustautuneita, hurjia kuin leijonat ja nopeita kuin gasellit vuorilla. 10 Ensimmäinen heistä oli Eser, heidän päällikkönsä, toinen oli Obadja, kolmas Eliab, 11 neljäs Mismanna, viides Jeremia, 12 kuudes Attai, seitsemäs Eliel, 13 kahdeksas Johanan, yhdeksäs Elsabad, 14 kymmenes Jeremia ja yhdestoista Makbannai. 15 Nämä olivat gadilaisten sotapäälliköitä, ja vähäisin heistä vastasi sataa, vahvin tuhatta miestä. 16 He kulkivat Jordanin poikki ensimmäisessä kuussa, kun joki oli tulvinut yli äyräittensä ja täyttänyt koko tasangon niin itä- kuin länsirannallakin.

17 Kerran oli Benjaminin ja Juudan miehiä tulossa Daavidin turvapaikkaan. 18 Daavid meni heitä vastaan ja sanoi: "Jos tulette rauhallisin aikein ja auttaaksenne minua, otan teidät vastaan ystävinä. Mutta jos olette tulleet kavaltamaan minut vastustajilleni, vaikka en ole syyllistynyt väkivaltaan, meidän isiemme Jumala näkee sen ja rankaisee teitä." 19 Silloin henki valtasi Amasain, niiden kolmenkymmenen päällikön, ja hän lausui:

-- Me olemme sinun miehiäsi, Daavid, sinun puolellasi, Iisain poika! Rauha ja menestys sinulle, sinulle ja auttajillesi! Totisesti, Jumalasi auttaa sinua.

Niin Daavid hyväksyi heidät joukkoonsa ja teki heistä partioittensa päälliköitä.

20 Myös Manassen heimosta siirtyi miehiä Daavidin joukkoihin, kun hän lähti filistealaisten mukana sotimaan Saulia vastaan. Daavid ei kuitenkaan taistellut filistealaisten apuna, sillä heidän päällikkönsä lähettivät hänet takaisin, kun ensin olivat neuvotelleet ja sanoneet toisilleen: "Hän aikoo siirtyä jälleen herransa Saulin puolelle ja ostaa hänen suosionsa meidän hengellämme." 21 Kun Daavid lähti Siklagiin, hänen puolelleen siirtyivät Manassen heimosta Adnah, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu ja Silletai, jotka olivat manasselaisia tuhannenpäälliköitä. 22 He auttoivat Daavidia rosvojoukkoja vastaan, sillä he olivat kaikki rohkeita sotureita. Heistä tuli sotaväen päälliköitä, 23 kun Daavidin avuksi tuli päivä päivältä lisää väkeä ja hänen joukkonsa kasvoi tavattomasti.

24 Tässä on luettelo niistä sotakelpoisista joukoista, jotka saapuivat Daavidin luo Hebroniin ottaakseen kuninkuuden Saulilta ja antaakseen sen Daavidille, niin kuin Herra oli määrännyt.

25 Juudan heimosta oli 6800 sotakelpoista miestä, jotka kantoivat kilpeä ja keihästä. 26 Simeonin heimosta oli 7100 soturia. 27 Leeviläisiä oli 4600, 28 lisäksi Jojada, Aaronin suvun päämies, ja hänen mukanaan 3700 miestä, 29 sekä Sadok, nuori soturi, ja hänen sukunsa kaksikymmentäkaksi päällikköä. 30 Benjaminilaisia, Saulin heimolaisia, oli 3000. Heistä suurin osa oli siihen saakka pysynyt Saulin kannattajina. 31 Efraimilaisia oli 20 800 soturia, sukujensa nimekkäimpiä miehiä. 32 Läntisiä manasselaisia oli 18 000 miestä, jotka oli erityisesti valittu sitä varten, että he menisivät huutamaan Daavidin kuninkaaksi. 33 Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi Israelille, tuli kaksisataa päällikköä, ja he toivat mukanaan kaikki heimoveljensä. 34 Sebulonilaisia, kaikkien sota- aseiden käyttöön harjaantuneita ja valmiita käymään yhtenä miehenä taisteluun, oli 50 000. 35 Naftalilaisia tuli tuhat päällikköä mukanaan 37 000 kilvin ja keihäin varustettua miestä. 36 Danilaisia oli 28 600 sotaan harjaantunutta miestä, 37 ja Asserin heimosta oli 40 000 taisteluvalmista sotilasta. 38 Jordanin takaa oli ruubenilaisia, gadilaisia ja itäisiä manasselaisia yhteensä 120 000 kaikin sota-asein varustettua miestä.

39 Kaikki nämä taisteluun valmiit sotilaat saapuivat Hebroniin vakaana aikomuksenaan tehdä Daavidista koko Israelin kuningas. Myös kaikki muut israelilaiset kannattivat yksimielisesti Daavidin valitsemista kuninkaaksi. 40 Hebroniin kokoontuneet miehet viipyivät Daavidin luona kolme päivää, söivät ja joivat. Heidän heimolaisensa olivat varustaneet heidät matkaeväillä, 41 ja lisäksi lähellä asuvat heimot, jopa isaskarilaiset, sebulonilaiset ja naftalilaiset, toivat aaseillaan, kameleillaan, muuleillaan ja härillään heille runsaasti ruokaa, jauhoja, kuivattuja viikunoita, rusinoita, viiniä ja öljyä sekä nautakarjaa ja lampaita, sillä Israelissa vallitsi ilo.


seuraava luku
12:1
1. Sam. 27:6
12:2
Tuom. 20:16
12:16
Joos. 3:15
12:19
Tuom. 6:34
12:20
1. Sam. 29:4
12:22
1. Sam. 30:17
12:24
2. Sam. 5:1; 1. Aik. 11:1
12:30
2. Sam. 3:19