Vakuuttuminen synnistš

1Moos.4:13
5Moos.28:65
5Moos.28:66
5Moos.28:67
Job.40:4
Job.40:5
Ps.31:10
Ps.38:1
Ps.38:2
Ps.38:3
Ps.38:4
Ps.38:5
Ps.38:6
Ps.38:7
Ps.38:8
Ps.38:9
Ps.38:10
Ps.38:11
Ps.38:12
Ps.38:13
Ps.38:14
Ps.38:15
Ps.38:16
Ps.38:17
Ps.38:18
Ps.38:19
Ps.38:20
Ps.38:21
Ps.38:22
Ps.51:1
Ps.51:2
Ps.51:3
Ps.51:4
Ps.51:7
Ps.51:8
Ps.51:9
Ps.51:10
Ps.51:11
Ps.51:12
Ps.51:13
Ps.51:14
Ps.51:15
Ps.51:16
Ps.51:17
Jes.6:5
Valit.1:20
Hes.7:16
Hes.7:17
Hes.7:18
Hes.7:25
Hes.7:26
Hes.33:10
Miika.7:17
Luuk.5:8
Ap.t.2:37
Ap.t.9:6
Ap.t.16:29
Room.2:15
1Kor.14:24
1Kor.14:25