Valinta

5Moos.30:19
Joos.1:7
Joos.24:15
1Sam.12:20
1Kun.18:21
Sananl.4:26
Sananl.4:27
Matt.6:24
Matt.12:30
Luuk.11:23
Ap.t.13:43
Room.11:22
Gal.5:1
1Tim.6:11
Jaak.1:12
Jaak.1:25