Evankeliumi Luukkaan mukaan, UT

Evankeliumi Johanneksen mukaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Apostolien teot, UT