Edellinen luku, Jes

JESAJA 12

1. Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit
minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui, ja sinä lohdutit minua.
2. Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi."
3. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.
4. Ja sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea.
5. Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa.
6. Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä."

Seuraava luku, Jes